• Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

  METTE MUNCK THEISEN: Det er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag.

 • Kære regering, i julegave ønsker jeg mig…

  OSKAR LARSSON: Når man taler om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, er svaret ofte en noget diffus trio af innovation, kreativitet og viden. Det er umiddelbart meget fint, for der er masser af udfordringer, som vi stadig mangler gode løsninger på. Derfor er det foruroligende, at regeringens politik på uddannelsesområdet har været så ringe. Forarbejdet for folkeskolereformen, fremdriftsreformen, dimensioneringen og SU-reformen har været præget af sjusk og manglende inddragelse af studenterbevægelsen, universiteter, og andre relevante aktører. Det har været brandslukningsaktioner med ensidigt fokus på økonomi.

 • Konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed

  RIKKE SMEDEGAARD HANSEN: Jeg tror, at hvis I tør lade Danmark konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed - i mindst lige så høj grad som dygtighed, så kan vi få andre lande til at skele mere til os, end vi gør til dem. Jeg drømmer om den dag, hvor I holder op med at sige "Jeg er nødt til at sige at". Det er ikke sandt. I er ikke nødt til. I vælger.

 • Kædeansvar vil sikre ansatte bedre løn- og arbejdsvilkår

  LOUIS JACOBSEN: Vi står med store problemer på arbejdsmarkedet i dag. Kontinuerlig svindel på de store byggepladser, et arbejdsmiljø der lider store tilbageslag i en tid, hvor udviklingen ellers farer der ud af. En arbejdsløshed der efter min optik er for høj, en dagpengereform der hæmmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og et overflødighedshorn af rådgivende konsulenter, der sælger sig selv på at kunne processtyre og effektivisere brancher og arbejdspladser, de ikke har nogen uddannelse eller anden nævneværdig erhvervserfaring med.

 • Vores velfærd er truet  

  Vi skal have råd til velfærd i fremtiden. Vi skulle nødigt ende med et samfund, hvor kun de rige kan få behandling. Faglært personale på vores offentlige institutioner er en nødvendighed og bør derfor være et krav. For 2015 ønsker jeg en omfordeling af vores skattekroner som er anderledes og måske endda mere retfærdig.

1f5636421ec64ac9a2392a1ab817cac7_COLOURBOX1039658

Tidlig indsats tuner motorerne for børn i udsatte positioner

METTE MUNCK THEISEN: Det er mit ønske for 2015, at vores politikere vil droppe skyklapperne, forstå vigtigheden af tidlig indsats, og indføre minimumsnormeringer på tre vuggestuebørn eller fem børnehavebørn pr. voksen, samtidig med at der er en høj andel af uddannet personale. Dette vil sikre, at alle daginstitutioner har de fornødne muligheder for at lave en tidlig indsats og for at nå alle børn hver dag.

313167.501

Kære regering, i julegave ønsker jeg mig…

OSKAR LARSSON: Når man taler om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, er svaret ofte en noget diffus trio af innovation, kreativitet og viden. Det er umiddelbart meget fint, for der er masser af udfordringer, som vi stadig mangler gode løsninger på. Derfor er det foruroligende, at regeringens politik på uddannelsesområdet har været så ringe. Forarbejdet for folkeskolereformen, fremdriftsreformen, dimensioneringen og SU-reformen har været præget af sjusk og manglende inddragelse af studenterbevægelsen, universiteter, og andre relevante aktører. Det har været brandslukningsaktioner med ensidigt fokus på økonomi.

mobilfoto

Konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed

RIKKE SMEDEGAARD HANSEN: Jeg tror, at hvis I tør lade Danmark konkurrere på menneskers livsmod, sammenhold og forståelse for forskellighed – i mindst lige så høj grad som dygtighed, så kan vi få andre lande til at skele mere til os, end vi gør til dem. Jeg drømmer om den dag, hvor I holder op med at sige “Jeg er nødt til at sige at”. Det er ikke sandt. I er ikke nødt til. I vælger.

byggeplads1

Kædeansvar vil sikre ansatte bedre løn- og arbejdsvilkår

LOUIS JACOBSEN: Vi står med store problemer på arbejdsmarkedet i dag. Kontinuerlig svindel på de store byggepladser, et arbejdsmiljø der lider store tilbageslag i en tid, hvor udviklingen ellers farer der ud af. En arbejdsløshed der efter min optik er for høj, en dagpengereform der hæmmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og et overflødighedshorn af rådgivende konsulenter, der sælger sig selv på at kunne processtyre og effektivisere brancher og arbejdspladser, de ikke har nogen uddannelse eller anden nævneværdig erhvervserfaring med.

faldende-penge_0

Vores velfærd er truet  

Vi skal have råd til velfærd i fremtiden. Vi skulle nødigt ende med et samfund, hvor kun de rige kan få behandling. Faglært personale på vores offentlige institutioner er en nødvendighed og bør derfor være et krav. For 2015 ønsker jeg en omfordeling af vores skattekroner som er anderledes og måske endda mere retfærdig.

photo

#31Trygge mennesker tør

MAGASINET POLITIK: Magasinet Politik sætter denne gang fokus på tryghed i samfundet. Cevea-analyser viser, at tryghed har stor betydning for samfundet både i forhold til økonomien og arbejdmarkedet. 3F sætter i øjeblikket fokus på tryghed i kampagnen ”Godt arbejde er godt for alle” med udgangspunkt i, at gode løn- og arbejdsforhold er essentielt for et godt og trygt arbejdsliv.

3f-slut-med-meningsloes-kontrol-af-ledige_1-610x407

Danmark i balance

PER CHRISTENSEN: Krisen klinger ud, men Danmark risikerer at brække midt over. Vi må vælge den danske model frem for et ræs mod bunden. På arbejdsmarkedet har vi i lønmodtagernes organisationer naturligvis et stort ansvar for, i samarbejde med arbejdsgiverne, at løfte dén opgave. Vi gør også fremskridt nærmest ved hver eneste overenskomstfornyelse.

28-wilkinson-540x304

Hvordan ulighed udhuler sjælen

RICHARD WILKINSON: Det er naivt at tro, at ulighed kun er et problem, hvis det gør de fattige fattigere, eller hvis det er uretfærdigt. Men sandheden er den, at vi reagerer på ulighed på måder, som psykologisk set er dybt forankrede i os. Vores tendens til at siddestille rigdom udadtil med indre værd betyder, at ulighed farver vores perception eller forståelse af det sociale. Det kalder på dybe, psykologiske reaktioner – følelser af dominans og undertrykkelse, overlegenhed og underlegenhed – og det påvirker måden vi ser og behandler hinanden.

Tænketanken-cevea

Trygge mennesker tør

CEVEA: Analyser viser, at lav løn og dårlige arbejdsforhold skaber mindre værdi og lavere vækst og vil derfor kun gøre os alle fattigere. Samtidig viser analyser af løn og arbejdsforhold i Tyskland, at et ensidigt fokus på konkurrenceevne og lave lønninger i værste fald kan være skadeligt for samfundet.

Postdanmark.dk_

Fyringer gav Jakob stress – cheferne fik mere i løn

ALEXANDER SOKOLER: Post Danmark fyrer ansatte. Men på chefgangen stiger lønnen, og direktørerne propper millioner i egne lommer. Postbuddet Jakob blev syg af tanken om fyringerne

photo

#30 Relationel velfærd

MAGASINET POLITIK: Magasinet Politik sætter i denne uge fokus på Relationel Velfærd og de konkrete problemer, der opstår, når den relationelle kontakt i samfundet brister. Nummeret fremlægger også en kritik af organiseringsmodeller baseret på transaktionslignende forhold som eksempelvis New Public Management.

IPPR_print_CMYK

Offentlige services i en kompleks verden

MANY TO MANY: Sociale problemer kan differentieres ved, at nogle er såkaldte tame problems (eller tamme problemer), mens andre er complex eller wicked problems (komplekse problemer). Førstnævnte kan håndteres ved at følge konstaterbare og pålidelige procedurer, mens problemer af mere kompleks karakter i sagens natur er mere uforudsigelige, og man kan ikke på forhånd regne med succeskriterierne for de opstillede procedurer. Tamme problemer er karakteriseret ved en mindre række lineære kausale forhold, mens komplekse problemer er karakteriseret ved adskillige ikke-lineære og forbundne årsager, som forstærker hinanden på uforudsigelige måder.

10489

Den menneskelige omsorg må ikke blive rutine

Louise Bjerre Bojsen: 23-årige Michelle følte sig som en rutine opgave, da hun som syv årig blev anbragt i plejefamilie. De offentligt ansatte gjorde, hvad de skulle, men Michelle fik ikke den omsorg og menneskelig kontakt, hun søgte. Hendes ønsker til en forbedring af det offentlige system er større fokus på relationerne mellem plejefamilien, det kommunale og barnet.

Rick-Muir

Fra transaktioner til relationer

RICK MUIR: ”Leveringsstaten” erfares ofte i form af transaktionsbaserede serviceydelser – hvilket nogle gange virker meget effektivt set med brugerens øjne, især for de serviceydelser, hvor brugeren ønsker begrænset personliggørelse og lav grad af deltagelse. Imidlertid er det for ofte tilfældet, at hvor servicebrugeren ønsker en dyb relation, der oplever de i stedet en overfladisk transaktion.

Life Challenge

Life Challenge ændrer unges opfattelse af sig selv

LIFE CHALLENGE: Tid til fordybelse i hver enkelt skoleelev er ikke eksisterende på trods af, at lærerne gør alt, hvad de kan. Anni Kirk og Anja Nielsen fortæller om projektet Life Challenge, der giver de unge et forløb med nærvær og mulighed for fordybelse, som folkeskolerne gerne vil rumme, men mangler ressourcerne til at kunne indfri.

008_hilary_cottam

Relationel velfærd

Hilary Cottam: Velfærdsstaten bygger på en forældet, transaktionsbaseret model og må erstattes af noget, vi kan tage del i, og som er kollektivt og relationelt.

Jordemoder_p__Hvido_17161221

Når relationer bliver fjerne

Louise Bjerre Bojsen: Den gravide føler sig magtesløs og efterspørger en dybere kontakt til sin jordemoder, mens jordemoderen må tage den professionelle maske på for at gøre sit bedste trods besparelser og effektivisering. Aktører på begge sider oplever konsekvenserne af mekaniserede velfærdsydelser og efterspørger dybere relationer.

Deltager Danmark

Deltagernes århundrede

KRISTIAN WEISE, JENS JONATAN STEEN, NANNA WESTERBY M.FL.: DeltagerDanmark er et projekt, som er relevant for alle borgere i samfundet. Det er det, Danmark har brug for. Og selvom vi mener, der er magtbalancer, der i dag er så skæve, at det er afgørende, at der bliver rettet op på dem, så er det vores vision, at alle danskere grundlæggende får mest mulig magt over eget liv. Det er det, DeltagerDanmark handler om.

geoff_mulgan

Styring og ledelse med befolkningen – skitseringen af en relationel stat

GEOFF MULGAN: I visse henseender er ideen om en relationel stat meget gammel. Den peger tilbage på diverse regeringers bestræbelse på at bibeholde og forstærke den offentlige tillid. I andre henseender er den dog ny og et produkt af specifikke omstændigheder fra det 21. århundrede, der tvinger stater til på systematiseret vis at sørge for at vedligeholde kvaliteten af deres forhold til borgerne.

Nanna Højlund-2

Au pairer er nutidens Agnes

NANNA HØJLUND, FORBUNDSSEKRETÆR I FOA: Tjenestefolk er noget, de fleste forbinder med romaner af Jane Austin eller tv-serier som Matador og Downton Abbey. Noget der hører fortiden til. Den danske au pair-ordning er genstand for meget politisk debat og kritik. Nogle fastholder, at au pair er kulturudveksling, mens andre påpeger, at ordningen reelt er et arbejdskraftsprogram, hvor danske familier får privat børnepasning og rengøring på billige og prekære vilkår. Vilkår som i andre sammenhænge ville betragtes som social dumping.

 • Udgiver

  Magasinet Politik er Tænketanken Ceveas webmagasin og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre.

 • CEVEA

  CEVEA Att: Magasinet Politik Vesterbrogade 124B, 3. sal t.v. København V 1620 Denmark Email: magasinetpolitik@cevea.dk ISSN 2246-0977